• slider

KRAKOVSKÁ 13

Městský obvod Praha 1, zahrnující centrální část města Prahy, poprvé existoval v letech 1949–1960 jako jeden z 16 městských obvodů. Podruhé byl v mírně odlišném vymezení ustaven zákonem o územním členění státu s účinností od 1. července 1960 jako jeden z 10 městských obvodů. Od roku 1990 byl předefinován jako území tvořené městskou částí Praha 1, ale hranice území se oproti obvodu z roku 1960 podstatně nezměnily.

Nové Město je městská čtvrť a katastrální území Prahy na pravém břehu Vltavy má rozlohu 3,34 km². Před vytvořením Královského hlavního města Prahy bylo s názvem Nové město pražské městem.

Místo pro plánovanou rekonstrukci a dostavbu bytového domu se nachází při západním okraji ulice Krakovská, která je první spojnicí mezi Václavským náměstím a ulicí Žitnou (od Muzea) v Praze 1.

Ulice Krakovská - Název trvá už od založení Nového Města v roce 1348, kdy se v této ulici začali z podnětu Karla IV. usazovat kupci z významného polského obchodního centra - Krakova.

Stavba se nachází na území Pražské památkové rezervace, tato památková rezervace představující historické jádro Prahy, byla v roce 1992 zařazena do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.