• slider

O projektu

Klasicismus

Je umělecký směr, který se inspiruje především antickými vzory a zdůrazňuje střízlivý rozum, uměřenost a jasný, pravidelný řád. Vznikl ve Francii 17. století za vlády "krále slunce" Ludvíka XIV. jako reakce na citové až vášnivé baroko a odtud se rozšířil
do celé Evropy.

Projekt sestává ze dvou budov

Dům A je zrekonstruován pro funkci komerční, administrativní i bytovou. Ve sníženém přízemí může být umístěna kavárna, čajovna či menší obchod. Ve 2. NP je situován administrativní prostor, který je zastropen valenou klenbou. Ve 3. - 7. NP jsou umístěny byty. Směrem k hlavnímu schodišti, které je polokruhové, pilířové, s předloženými dvoulodními zrcadlovými klenbami se do pásů sbíhají panelové sloupy s ionskými hlavicemi. Skrze recepci se vstupuje do domu A, kterým se pokračuje i dále do dvora k domu B.

Dům B je nově postavený objekt, ve kterém se nachází byty kategorie 1+kk - 5+kk. Pod dostavovaným traktem směrem do dvora jsou navrženy nové podzemní garáže o 2 podzemních podlažích. Do garáží se vjíždí rampou v dolní části fasády domu.


HISTORIE V MODERNÍM DUCHU

Dnešní hlavní objekt A se půdorysně shoduje s katastrálním záznamem z roku 1842. Dům sloužil jako obytný (spíše zřejmě „rodinný“) až do konce 19. století. Rokem 1893 jsou datovány adaptační úpravy bytu domovníka v přízemí zahradního traktu. Majitelem domu byl tehdy JUDr. Adolf Hrdlička, plány podepsal stavitel Josef Blecha. Zřejmě roku 1899 zakoupila dům židovská náboženská obec, jejíž představitelé vzápětí rozhodli o částečné změně jeho využití. Uliční trakt byl ponechán jako obytný, základní trakt měl být adaptován pro potřeby chlapeckého israelitického sirotčince. Plány stavebních úprav podepsali stavitelé Matěj a Alois Blechovi.

K dalším velkým úpravám domu došlo až po skončení 1. světové války. V září roku 1922 byly magistrátu předloženy plány na přístavbu nových dvou podlaží, které zpracovali stavební inženýři, fa. Lampl a Fuchs . Dvorní objekt byl postaven podle návrhu z roku 1925 od arch. A. Krofty. V levé části podél levé hloubkové parcelní zdi byl vystavěn pětipodlažní novodobý kubizující nájemní dům B v roce 1926 podle návrhu

arch. A. Krofty. Nově navrhované řešení je založeno na zefektivňujícím doplnění stávající blokové zástavby. Ze dvou domů na pozemku návrh ponechává a rekonstruuje pouze cenný uliční trakt předního domu s fasádou do Krakovské. Dostavované objemy - dvorní trakt předního domu (dům A) a zcela nový dům ve dvoře (dům B) – mění půdorysnou stopu oproti stávajícímu stavu a navazují na existující štíty sousedních činžovních domů. Tímto je zajištěna optimálnější orientace fasád ke světovým stranám, zamezuje se nežádoucímu efektu zastiňujících holých štítů, při současném navýšení stavebního objemu. Při severní hranici pozemku je navržen malý park s kruhovým altánem a dřevěnou pergolou pro posezení na lavičkách.

Návrh zachovává ze stávající zástavby její nejcennější partie – uliční trakt původní klasicistní budovy včetně fasády. Z obou odstraňovaných budov je určeno k zachování nebo k znovupoužití několik prvků a to například vstupní dveře do ložnic a dveře do obývacích pokojů v traktu sekce A.

VELKORYSÁ ODPOČINKOVÁ ZÓNA

Veškeré plochy zeleně budou řešeny v duchu moderního designu za použití okrasných travin, kvetoucích keřů, formovaných živých plotů a stromů. Společný venkovní prostor je navržen nejen jako komunikační, ale především jako prostor společenský určený i pro rekreaci obyvatel domu. Navazující park v zadní části dvorku je přístupný po malém schodišti z betonových prefabrikovaných stupňů. Je zde navrženo posezení v dřevěném altánu, pergole či posezení u pískoviště.

Vila Apus

Tvoří ji zrekonstruovaná uliční část v klasicistním stylu, budova v dvorním traktu a rozlehlá původní zahrada, která ve svém okolí patří k největším původním zahradním plochám z období Nového Města. Rekonstrukce zachovává ze stávající zástavby její nejcennější partie – uliční trakt původní klasicistní budovy včetně fasády. Pro pohodlí obyvatelů bude vybudováno podzemní parkoviště včetně sklepních kójí.

© Copyright 2019 Všechna práva vyhrazena.